Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Рубин — образци [изглед галерия]


Червената разновидност на корунда. Червеният цвят се дължи на малки количества тривалентен хром, замeнящ алуминия в кристалната структура.
Рубин — образец 0147
0147
Мозамбик
Рубин — образец 0318
0318
Мианмар
Рубин — образец 0276
0276
Танзания
Рубин — образец 0629
0629
Танзания
Рубин — образец 0654
0654
Източна Африка

Рубин — образци — 5
страница 1