Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубин — образец 0276, снимка © НПМ
Рубин — образец 0276, снимка © НПМ

Рубинобразец 0276

Произход

Източна Африка
Танзания, Рувума, Сонгея
Рубин — образец 0276, карта на находището
Данни

Тегло: 0.61 ct; размери: 6.33 | 4.36 | 2.79 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно наситено пурпурно червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Рубин — образец 0147Рубин — образец 0318Рубин — образец 0629Рубин — образец 0654

Още информация от ‘Класификация’


Червената разновидност на корунда. Червеният цвят се дължи на малки количества тривалентен хром, замeнящ алуминия в кристалната структура.