Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубин — образец 0629, снимка © НПМ
Рубин — образец 0629, снимка © НПМ

Рубинобразец 0629

Произход

Източна Африка
Танзания, Рувума, Сонгея
Рубин — образец 0629, карта на находището
Данни

Тегло: 0.12 ct; размери: 3.11 | 2.75 | 1.80 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено тъмно наситено пурпурно червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Рубин — образец 0147Рубин — образец 0318Рубин — образец 0276Рубин — образец 0654

Още информация от ‘Класификация’


Червената разновидност на корунда. Червеният цвят се дължи на малки количества тривалентен хром, замeнящ алуминия в кристалната структура.