Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубин — образец 0318, снимка © НПМ
Рубин — образец 0318, снимка © НПМ

Рубинобразец 0318

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Рубин — образец 0318, карта на находището
Данни

Тегло: 0.11 ct; размери: 2.67 | 2.63 | 2.00 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмнопурпурен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: нагряване.
Бележки

Малък, много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Рубин — образец 0147Рубин — образец 0276Рубин — образец 0629Рубин — образец 0654

Още информация от ‘Класификация’


Червената разновидност на корунда. Червеният цвят се дължи на малки количества тривалентен хром, замeнящ алуминия в кристалната структура.