Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия пироп-спесартин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия пироп-спесартин — образци [изглед галерия]


Междинен по състав между пироп и спесартин; включва променящите цвета си гранати, също и т. нар. гранат малая.
Променящ цвета си гранат — образец 0272
0272
Мадагаскар
Променящ цвета си гранат — образец 0120
0120
Мадагаскар
Гранат малая — образец 0048
0048
Танзания
Гранат малая — образец 0480
0480
Танзания
Гранат малая — образец 0032
0032
Танзания
Гранат малая — образец 0230
0230
Танзания
Гранат малая — образец 0231
0231
Танзания
Гранат малая — образец 0243
0243
Танзания
Гранат малая — образец 0247
0247
Танзания
Гранат малая — образец 0237
0237
Танзания

Серия пироп-спесартин — образци — 16
страница 1 от 2 следваща последна