Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Гранат малая


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Гранат малая — образци [изглед галерия]


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав.
Гранат малая — образец 0048
0048
Танзания
Гранат малая — образец 0480
0480
Танзания
Гранат малая — образец 0032
0032
Танзания
Гранат малая — образец 0230
0230
Танзания
Гранат малая — образец 0231
0231
Танзания
Гранат малая — образец 0243
0243
Танзания
Гранат малая — образец 0247
0247
Танзания
Гранат малая — образец 0237
0237
Танзания
Гранат малая — образец 0398
0398
Танзания
Гранат малая — образец 0268
0268
Източна Африка

Гранат малая — образци — 14
страница 1 от 2 следваща последна