Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Родолит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Родолит — образци [изглед галерия]


В момента името се използва за всеки розов гранат от серията пироп-алмандин.
Родолит — образец 0647
0647
Източна Африка
Родолит — образец 0660
0660
Източна Африка
Родолит — образец 0308
0308
Танзания
Родолит — образец 0341
0341
Танзания
Родолит — образец 0262
0262
Източна Африка
Родолит — образец 0001
0001
Източна Африка
Родолит — образец 0653
0653
Танзания
Родолит — образец 0636
0636
Африка
Родолит — образец 0637
0637
Източна Африка
Родолит — образец 0731
0731
Танзания

Родолит — образци — 10
страница 1