Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Млечен кварц


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Млечен кварц — образци [изглед галерия]


Полупрозрачна до непрозрачна бяло оцветена разновидност на кварца.
Млечен кварц — образец 0044
0044
Афганистан
Млечен кварц — образец 0475
0475
Афганистан
Млечен кварц — образец 0358
0358
Афганистан
Млечен кварц — образец 0282
0282
Афганистан
Млечен кварц — образец 0374
0374
Афганистан
Млечен кварц — образец 0704
0704
Афганистан
Млечен кварц — образец 0705
0705
Афганистан
Млечен кварц — образец 0042
0042
Афганистан
Млечен кварц — образец 0186
0186
Афганистан

Млечен кварц — образци — 9
страница 1