Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Псиломелан


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Псиломелан — образци [изглед галерия]


Остаряло название за група манганови оксиди; главно романешит в халцедон.
Псиломелан — образец 0724
0724
Мексико
Псиломелан — образец 0725
0725
Мексико
Псиломелан — образец 0323
0323
Мексико

Псиломелан — образци — 3
страница 1