Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Халцедон


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Халцедон — образци [изглед галерия]


Традиционно се дефинира като влакнеста криптокристална разновидност на кварца. Напоследък е показано, че голяма част от халцедонът е смес от кварц и моганит. Чистият халцедон може да съдържа следи от силанолни групи.
Халцедон — образец 0088
0088
Бразилия
Халцедон — образец 0403
0403
Бразилия
Халцедон — образец 0180
0180
без точно находище
Халцедон — образец 0510
0510
без точно находище
Халцедон — образец 0511
0511
без точно находище
Халцедон — образец 0512
0512
без точно находище
Халцедон — образец 0580
0580
Африка
Халцедон — образец 0591
0591
Африка
Халцедон — образец 0225
0225
Африка
Халцедон — образец 0688
0688
Африка

Халцедон — образци — 83
страница 1 от 9 следваща последна