Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Алмандин — образец 0643, снимка © НПМ
Алмандин — образец 0643, снимка © НПМ

Алмандинобразец 0643

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Алмандин — образец 0643, карта на находището
Данни

Тегло: 0.66 ct; размери: 5.90 | 3.89 | 2.80 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Алмандин — образец 0649Алмандин — образец 0632Алмандин — образец 0236Алмандин — образец 0430

Още информация от ‘Класификация’


Най-често срещаният гранат; обикновено в слюдени шисти и гнайси, от регионално метаморфозирали глинести седименти; в гранити и еклогити; в седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).