Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Епидот — образец 0054, снимка © НПМ
Епидот — образец 0054, снимка © НПМ

Епидотобразец 0054

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Епидот — образец 0054, карта на находището
Данни

Тегло: 0.52 ct; размери: 5.06 | 4.22 | 3.00 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно зеленикавожълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Характерен за няколко съобщества на регионално метаморфозирали скали и някои замърсени фелзични магмени скали; в контактната зона между магмени и варовити седиментни скали; от промяна на плагиоклаз (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.