Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0154Публикация — идентификатор 0154 [Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds) 2001—2005]

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds)
2001—2005

Epidote

Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/

Представя данните за епидот; от ‘Handbook of Mineralogy’.

външна връзка [PDF]