Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Малахит — образец 0603, снимка © НПМ
Малахит — образец 0603, снимка © НПМ

Малахитобразец 0603

Произход

Централна Африка
Демократична република Конго
Малахит — образец 0603, карта на находището
Данни

Тегло: 3.80 ct; размери: 10.15 | 8.02 | 4.31 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Малахит — образец 0625Малахит — образец 0626

Още информация от ‘Класификация’


Чест вторичен минерал, формиран в окислителната зона на медни находища; на места може да бъде медна руда (Anthony et al., 2001—2005).