Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: зелено-син или синьо-зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелено-син или синьо-зелен [изглед галерия]

Топаз — образец 0500
Топаз — образец 0503
Циркон — образец 0145
Циркон — образец 0212
Тюркоаз — образец 0601
Тюркоаз — образец 0602
Топаз — образец 0550
Топаз — образец 0567

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелено-син или синьо-зелен — 8
страница 1