Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Тюркоаз — образец 0601, снимка © НПМ
Тюркоаз — образец 0601, снимка © НПМ

Тюркоазобразец 0601

Произход

Северна Америка
САЩ
Тюркоаз — образец 0601, карта на находището
Данни

Тегло: 0.66 ct; размери: 7.01 | 5.01 | 2.59 mm; форма: овал; цвят: умерено зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Тюркоаз — образец 0602

Още информация от ‘Класификация’


Вторичен минерал, срещащ се в хидротермални медно-порфирни находища (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-старите скъпоценни камъни; използван от владетелите на Древен Египет.