Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Циркон — образец 0212, снимка © НПМ
Циркон — образец 0212, снимка © НПМ

Цирконобразец 0212

Произход

Югоизточна Азия
Камбоджа
Циркон — образец 0212, карта на находището
Данни

Тегло: 0.94 ct; размери: 6.10 | 3.85 | 3.20 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка.

Други образци
Циркон — образец 0145Циркон — образец 0595Циркон — образец 0596Циркон — образец 0630Циркон — образец 0519Циркон — образец 0521

Още информация от ‘Класификация’


Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).