English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) (5)

Persea protobalcanica Palamarev [холотип]Persea protobalcanica Palamarev
(семейство Lauraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0041]
Pinus palaeorhodopensis Palamarev [холотип]Pinus palaeorhodopensis Palamarev
(семейство Pinaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0042]
Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova [холотип]Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova
(семейство Rosaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0043]
Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov [холотип]Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov
(семейство Theaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0044]
Bauhinia bulgarica Kitanov fil. [холотип]Bauhinia bulgarica Kitanov fil.
(семейство Fabaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0045]
Hydrangea palaeopirinica Palamarev [холотип]Hydrangea palaeopirinica Palamarev
(семейство Hydrangeaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0046]
Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev [холотип]Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev
(семейство Juglandaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0047]
Symplocos brežanii Palamarev [холотип]Symplocos brežanii Palamarev
(семейство Symplocaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0048]
Crataegus integrifolia Palamarev [холотип]Crataegus integrifolia Palamarev
(семейство Rosaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0049]
 Quercophyllum brežanii Palamarev & Rüffle
(семейство Fagaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0050]
— 57 записа
първа предишна страница 5 от 6 следваща последна