English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Pinus palaeorhodopensis Palamarev — екземпляр IBERPBXX0042


Pinus palaeorhodopensis Palamarev [холотип IBERPBXX0042] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0042 [Pinus palaeorhodopensis Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Полковник Серафимово, СмПС-92, Pinus palaeorhodopensis Palamarev, късен еоцен - ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: СмПС-92]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Pinus palaeorhodopensis Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Pinophyta
клас Pinopsida
разред Pinales
семейство Pinaceae
род Pinus
вид Pinus Pinus palaeorhodopensis