English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Persea protobalcanica Palamarev — екземпляр IBERPBXX0041


Persea protobalcanica Palamarev [холотип IBERPBXX0041] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0041 [Persea protobalcanica Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Борино, СмБ-86, Persea protobalcanica Palamarev, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: СмБ-86]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Persea protobalcanica Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Laurales
семейство Lauraceae
род Persea
вид Persea Persea protobalcanica