English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Crataegus integrifolia Palamarev — екземпляр IBERPBXX0049


Crataegus integrifolia Palamarev [холотип IBERPBXX0049] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0049 [Crataegus integrifolia Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: мина Пирин, Брежани, Б-62, Crataegus integrifolia Palamarev, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Б-62]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Crataegus integrifolia Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Rosales
семейство Rosaceae
род Crataegus
вид Crataegus Crataegus integrifolia