English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Symplocos brežanii Palamarev — екземпляр IBERPBXX0048


Symplocos brežanii Palamarev [холотип IBERPBXX0048] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0048 [Symplocos brežanii Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: мина Пирин, Брежани, Б-61, Symplocos brežanii Palamarev, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Б-61]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Symplocos brežanii Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Ericales
семейство Symplocaceae
род Symplocos
вид Symplocos Symplocos brežanii