English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Hydrangea palaeopirinica Palamarev — екземпляр IBERPBXX0046


Hydrangea palaeopirinica Palamarev [холотип IBERPBXX0046] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0046 [Hydrangea palaeopirinica Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: мина Пирин, Брежани, Б-107, Hydrangea palaeopirinica Palamarev, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Б-107]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Hydrangea palaeopirinica Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Cornales
семейство Hydrangeaceae
род Hydrangea
вид Hydrangea Hydrangea palaeopirinica