English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev — екземпляр IBERPBXX0047


Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev [холотип IBERPBXX0047] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0047 [Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: мина Пирин, Брежани, Б-4192, Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Б-4192]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Playcarya palaeostrabilaceae Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fagales
семейство Juglandaceae
род Platycarya
вид Platycarya Playcarya palaeostrabilaceae