English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov — екземпляр IBERPBXX0044


Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov [холотип IBERPBXX0044] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0044 [Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Сатовча, Сат-1538b, Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov, среден миоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Сат-1538b]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Stewartia stefanovii Palam. & Bozukov

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Ericales
семейство Theaceae
род Stewartia
вид Stewartia Stewartia stefanovii