English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Bauhinia bulgarica Kitanov fil. — екземпляр IBERPBXX0045


Bauhinia bulgarica Kitanov fil. [холотип IBERPBXX0045] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0045 [Bauhinia bulgarica Kitanov fil.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Гърмен, Г-3174, Bauhinia bulgarica Kitanov fil., късен понт - ранен дак
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Г-3174]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Bauhinia bulgarica Kitanov fil.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fabales
семейство Fabaceae
род Bauhinia
вид Bauhinia Bauhinia bulgarica