English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova — екземпляр IBERPBXX0043


Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova [холотип IBERPBXX0043] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERPBXX0043 [Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Ружинци, Р-3636а, Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova, волин
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Р-3636а]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Prunus attenuatifolia Palamarev & Petkova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Rosales
семейство Rosaceae
род Prunus
вид Prunus Prunus attenuatifolia