Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4540”):

Thymelicus acteon
Maculinea arion
Polyommatus aroaniensis
Erebia medusa
Melitaea aurelia
Brenthis hecate


Назад към предишната страница