Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5000”):

Hipparchia senthes
Melitaea trivia
Brenthis hecate


Назад към предишната страница