Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5010”):

Lycaena ottomanus
Melitaea trivia


Назад към предишната страница