Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Орегонски слънчев камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Орегонски слънчев камък — образци [изглед галерия]


Фелдшпат с включeния от мед; има съдържание от около 70% анортит и 30% албит; среща се в Орегон, САЩ.
Орегонски слънчев камък — образец 0723
0723
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0447
0447
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0008
0008
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0038
0038
САЩ
Орегонски слънчев камък — образец 0446
0446
САЩ

Орегонски слънчев камък — образци — 5
страница 1