Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Диопсид


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Диопсид — образци [изглед галерия]


Типичен за метафорфозирали силициево-калциеви, богати на магнезий, скали; чест в скарни, калциеви, богати на магнезий, гнайси и шисти, както и някои кимберлити и перидотити (Anthony et al., 2001—2005).
Диопсид — образец 0541
0541
Танзания
Хромов диопсид — образец 0053
0053
Русия

Диопсид — образци — 2
страница 1