Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромов диопсид — образец 0053, снимка © НПМ
Хромов диопсид — образец 0053, снимка © НПМ

Хромов диопсидобразец 0053

Произход

Северна Азия
Русия, Далекоизточен федерален окръг, Република Саха
Хромов диопсид — образец 0053, карта на находището
Данни

Тегло: 0.75 ct; размери: 7.18 | 5.13 | 2.88 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмнозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Зелена, съдържаща хром, разновидност на диопсида.