Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Лазулит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Лазулит — образци [изглед галерия]


Разсеян в метаморфни кварцити, шисти и кварцови жили; в граничните зони на сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Лазулит — образец 0066
0066
Пакистан

Лазулит — образци — 1
страница 1