Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Лазулит — образец 0066, снимка © НПМ
Лазулит — образец 0066, снимка © НПМ

Лазулитобразец 0066

Произход

Южна Азия
Пакистан
Лазулит — образец 0066, карта на находището
Данни

Тегло: 0.08 ct; размери: 2.78 | 2.75 | 1.75 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмно много наситено синкавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Разсеян в метаморфни кварцити, шисти и кварцови жили; в граничните зони на сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.