Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Розов кварц


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Розов кварц — образци [изглед галерия]


Две разновидности на кварца се наричат розов кварц. Едната от тях е от полупрозрачни маси, състоящи се от врастнали анедрични кристали. Тя винаги е замъглена до полупрозрачна поради микроскопични влакнести включeния на розов боросиликатен минерал, близък до дюмортиерита. Другата разновидност се среща в добре оформени кристали с подобен цвят. Цветът е очевидно причинен от облъчване на алуминий и фосфор-базирани цветни центрове, които заместват силиция в атомната решетка.
Розов кварц — образец 0233
0233
Бразилия
Розов кварц — образец 0079
0079
Бразилия
Розов кварц — образец 0279
0279
Африка
Розов кварц — образец 0700
0700
Бразилия
Розов кварц — образец 0078
0078
Бразилия
Розов кварц — образец 0377
0377
Африка
Розов кварц — образец 0257
0257
Африка
Розов кварц — образец 0266
0266
Африка
Розов кварц — образец 0271
0271
Африка
Розов кварц — образец 0346
0346
Африка

Розов кварц — образци — 16
страница 1 от 2 следваща последна