Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хромхалцедон


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хромхалцедон — образци [изглед галерия]


Разновидност на халцедона, оцветена от хромови съединения. Известен също като мторолит.
Хромхалцедон — образец 0610
0610
Зимбабве

Хромхалцедон — образци — 1
страница 1