Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Шпинел


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Шпинел — образци [изглед галерия]


Чест минерал, образуван като акцесорен при високи температури в магмени скали, главно базалти, кимберлити, перидотити и в ксенолити; в местни метаморфни богати на алуминий шисти, в регионално и контактно метаморфозирали варовици (Anthony et al., 2001—2005). Най-големите образци включват: Самарски шпинел, над 500 карата, съхраняван в Централната банка на Иран, Техеран; 398.72 каратов червен шпинел, закупен в Китай през 1676 г. и съхраняван в Елмазния фонд, Москва; рубинът на Тимур, 361 карата, част от кралските бижута на Обединеното кралство.
Шпинел — образец 0477
0477
Мианмар
Шпинел — образец 0496
0496
Мианмар
Шпинел — образец 0608
0608
Мианмар
Шпинел — образец 0014
0014
Шри Ланка
Шпинел — образец 0456
0456
Шри Ланка
Шпинел — образец 0664
0664
Шри Ланка
Шпинел — образец 0041
0041
Танзания
Шпинел — образец 0597
0597
Танзания
Шпинел — образец 0462
0462
Мианмар
Шпинел — образец 0658
0658
Шри Ланка

Шпинел — образци — 22
страница 1 от 3 следваща последна