Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Шпинел — образец 0456, снимка © НПМ
Шпинел — образец 0456, снимка © НПМ

Шпинелобразец 0456

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Шпинел — образец 0456, карта на находището
Данни

Тегло: 0.37 ct; размери: 4.76 | 4.10 | 3.13 mm; форма: овал; цвят: светло синкавовиолетов; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Шпинел — образец 0477Шпинел — образец 0496Шпинел — образец 0608Шпинел — образец 0014Шпинел — образец 0664Шпинел — образец 0041Шпинел — образец 0597Шпинел — образец 0462Шпинел — образец 0658

Още информация от ‘Класификация’


Чест минерал, образуван като акцесорен при високи температури в магмени скали, главно базалти, кимберлити, перидотити и в ксенолити; в местни метаморфни богати на алуминий шисти, в регионално и контактно метаморфозирали варовици (Anthony et al., 2001—2005). Най-големите образци включват: Самарски шпинел, над 500 карата, съхраняван в Централната банка на Иран, Техеран; 398.72 каратов червен шпинел, закупен в Китай през 1676 г. и съхраняван в Елмазния фонд, Москва; рубинът на Тимур, 361 карата, част от кралските бижута на Обединеното кралство.