Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Диопсид — образец 0541, снимка © НПМ
Диопсид — образец 0541, снимка © НПМ

Диопсидобразец 0541

Произход

Източна Африка
Танзания
Диопсид — образец 0541, карта на находището
Данни

Тегло: 0.57 ct; размери: 6.55 | 4.50 | 2.93 mm; форма: овал; цвят: много светло жълтеникавозелен; чистота: леко включен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Типичен за метафорфозирали силициево-калциеви, богати на магнезий, скали; чест в скарни, калциеви, богати на магнезий, гнайси и шисти, както и някои кимберлити и перидотити (Anthony et al., 2001—2005).