Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: виолетово-син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: виолетово-син [изглед галерия]

Аметист — образец 0675
Аметист — образец 0676
Аметист — образец 0678
Аметист — образец 0679
Аметист — образец 0681
Аметист — образец 0703
Аметист — образец 0706
Аметист — образец 0467
Аметист — образец 0753
Аметист — образец 0085
Аметист — образец 0612
Аметист — образец 0344
Аметист — образец 0402
Аметист — образец 0224
Аметист — образец 0368
Аметист — образец 0091
Аметист — образец 0193
Аметист — образец 0199
Аметист — образец 0232

Образци скъпоценни камъни по цвят: виолетово-син — 19
страница 1