Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Buchsbaum, 1981/2” е:

Buchsbaum, U. (1981—1982) Ein Fund von Apatura metis Frr. (Lep., Nymphalidae). Entom. Ber. Berl. 1981/2: 77—78.


Назад към предишната страница