Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4600”):

Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion
Maculinea alcon
Maculinea arion
Erebia medusa


Назад към предишната страница