Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1070”):

Pyrgus cacaliae
Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion
Erebia medusa


Назад към предишната страница