Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Нефрит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Нефрит — образци [изглед галерия]


Скала, съдържаща масивни амфиболи от серията фероактинолит-тремолит.
Нефрит — образец 0598
0598
Русия

Нефрит — образци — 1
страница 1