Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Яспис


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Яспис — образци [изглед галерия]


Плътна, непрозрачна, микрокристалинна разновидност на халцедона; обикновено червено, кафяво или жълто оцветена от железни оксиди.
Яспис — образец 0600
0600
САЩ
Яспис — образец 0627
0627
Мексико

Яспис — образци — 2
страница 1