Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Карнеол


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Карнеол — образци [изглед галерия] (страница 2)


Червеникава разновидност на халцедона.
Карнеол — образец 0471
0471
Африка
Карнеол — образец 0020
0020
Ботсвана
Карнеол — образец 0021
0021
Ботсвана
Карнеол — образец 0215
0215
Африка
Карнеол — образец 0216
0216
Африка

Карнеол — образци — 15
първа предишна страница 2 от 2