Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Кървав камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Кървав камък — образци [изглед галерия]


Тъмнозелен халцедон с малки червени петна, приличащи на кръв. Нарича се също хелиотроп.
Кървав камък — образец 0743
0743
Мадагаскар
Кървав камък — образец 0745
0745
Мадагаскар

Кървав камък — образци — 2
страница 1