Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Ахат


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Ахат — образци [изглед галерия] (страница 2)


Разновидност на халцедона със слоеста структура.
Ахат — образец 0325
0325
САЩ
Ахат — образец 0611
0611
САЩ
Ахат — образец 0258
0258
Африка
Ахат — образец 0419
0419
Африка
Ахат — образец 0111
0111
Африка
Ахат — образец 0112
0112
Африка
Ахат — образец 0250
0250
Африка
Ахат — образец 0321
0321
Бразилия
Ахат — образец 0322
0322
Бразилия
Ахат — образец 0696
0696
Африка

Ахат — образци — 20
първа предишна страница 2 от 2