Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Перидот — образец 0592, снимка © НПМ
Перидот — образец 0592, снимка © НПМ

Перидотобразец 0592

Произход

Южна Азия
Пакистан
Перидот — образец 0592, карта на находището
Данни

Тегло: 0.34 ct; размери: 4.97 | 4.31 | 2.70 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Перидот — образец 0307Перидот — образец 0310Перидот — образец 0311Перидот — образец 0312Перидот — образец 0340Перидот — образец 0547Перидот — образец 0584Перидот — образец 0590Перидот — образец 0545

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на форстерита.