Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Кордиерит — образец 0389, снимка © НПМ
Кордиерит — образец 0389, снимка © НПМ

Кордиеритобразец 0389

Произход

Източна Африка
Танзания
Кордиерит — образец 0389, карта на находището
Данни

Тегло: 0.21 ct; размери: 5.04 | 3.06 | 2.44 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Кордиерит — образец 0025Кордиерит — образец 0123Кордиерит — образец 0214Кордиерит — образец 0380Кордиерит — образец 0381Кордиерит — образец 0390

Още информация от ‘Класификация’


В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.