Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хесонит — образец 0210, снимка © НПМ
Хесонит — образец 0210, снимка © НПМ

Хесонитобразец 0210

Произход

Централна Америка
Мексико, Долна Калифорния
Хесонит — образец 0210, карта на находището
Данни

Тегло: 1.04 ct; размери: 6.11 | 5.00 | 3.79 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Други образци
Хесонит — образец 0659Хесонит — образец 0639Хесонит — образец 0642

Още информация от ‘Класификация’


Известен също като ‘канелен камък’; златистооранжева разновидност на гросулара.